کلیدواژه : سروش صحت

عکس دسته جمعی سروش صحت به همراه همکارانش در مجموعه لیسانسه ها (عکس)

۱۰خرداد

اکران فیلم افخمی پس از ۱۲ سال

موبنا – فیلم سینمایی«گاوخونی» پیش از این درسال 83 ، در سینما سپیده به مدت دو ماه در ایران اکران عمومی شده بود....

۱۳بهمن

سروش صحت از نقاشی‌های پانته آ سیروس گفت

این ششمین نمایشگاه انفراد‌ی پانته‌آ سیروس است که د‌ر آن 11 تابلوی نقاشی د‌ر ابعاد‌ بزرگ به نمایش د‌رآمد‌ه ...