کلیدواژه : سرطان پستان

طراحی نوعی پروتئین “کایمریک” برای درمان سرطان پستان

موبنا – میثم سلیمانی بدیع دانشجوی دکتری داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رساله خود با عنوان “تولید نوترکیب پروتئین کایمریک p28-NRC در باکتری اشرشیاکلی و بررسی اثرات برون تنی آن در سرطان پستان” به بررسی رویکردهای درمانی نوین جهت درمان هدفمند سرطان با استفاده از پپتیدها و پروتئین‌های کایمریک کهیکی که از انواع پپتیدهای Homing و کشنده هستند، پرداخت.

در این پژوهش”p28″ قادر به نفوذ انتخابی و فعالیت آپوپتوز در سلول‌های سرطان پستان و پپتید NRC-03 که یک پپتید ضد باکتریایی است، قادر به نابودی سلول‌های سرطان سینه می‌باشد، پرداخته شد.

هدف از این مطالعه، طراحی پروتئین کایمریک “p28-NRC” به شکلی بود که از میان کنش‌های مداخله‌گر مانند ایجاد پل‌های نمکی جلوگیری و در نهایت اثرات سمیت آن بر سلول‌های سرطان پستان ارزیابی شود.

پژوهشگر ابتدا جهت طراحی پروتئین و انتخاب لینکر مناسب، از مطالعات مدل‌سازی همسانی و شبیه‌سازی دینامیک مولکولی استفاده و سپس کلونینگ، بیان و خالص‌سازی آن را انجام داد.

بررسی‌های سمیت اختصاصی و غیراختصاصی برون تنی این پروتئین به ترتیب بر روی سلول‌های MDA-MB-231 ، MCF& و HUVEC انجام و تکنیک Real time RT-PCR برای بررسی تغییر رونویسی ژن‌های پیش آپوپتوزی و ضد آپوپتوزی استفاده شد و پروتئین کایمریک” p28-NRC” به شکل وابسته به دوز، قادر به نابودی سلول‌های سرطانی پستانی MCF7و MDA-MB-231 شد.

بررسی‌ها حاکی از آن بود که پروتئین کایمریک، اثرات ضد سرطانی خود بر روی رده سرطان پستانی MCF7 را از طریق مسیرهای آپوپتوزی وابسته و غیر وابسته به کاسپازها اعمال می‌کند، نتایج برون تنی نیز نشان داد که این پروتئین ویژگی‌های لازم برای بررسی‌های درون تنی را دارا است.

این پایان‌نامه با راهنمایی علی جهانیان نجف‌آبادی، حمید میر محمد صادقی و حجت اله صادقی دفاع شد.

 منبع: ایسنا 
۱۱مهر

همکاری مشترک دانشگاه سوئد و پژوهشکده سرطان پستان

موبنا – طرح مشترکی تحت عنوان «مدل سازی مکانیزم تضعیف سیستم ایمنی توسط تومور» بین مرکز تحقیقات آزمایشگاهی...

۰۵مهر

درمان کم‌تهاجمی سرطان پستان با استفاده از پلاسما

موبنا – فرحناز یزدان‌طلب، از محققان این طرح، پلاسما را یکی از روش‌های درمانی نوین در درمان بسیاری از...