کلیدواژه : سازمان بازرسی

روسای فوتبالی در سازمان بازرسی!

موبنا – مهمترین سوالی که از روسای فوتبالی پرسیده شده بود این بود، چرا فدراسیون فوتبال در سال های اخیر با اساسنامه ای کار می کرده که تایید هیئت دولت را نداشته است؟

روسای فوتبالی با اشاره به این که اساسنامه فدراسیون فوتبال طبق قوانین داخلی فوتبال به تصویب اعضای مجمع عمومی و فیفا رسیده بود در خصوص تصویب اساسنامه از سوی هیئت دولت هم گفتند به آنها این چنین گفته شد که اساسنامه تاییدیه هیئت دولت را دارد و این گفته ها حتی به عنوان سند رسمی موجود است.

نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزارت ورزش و جوانان مبنی بر اینکه اساسنامه فدراسیون فوتبال تاییدیه هیئت دولت را ندارد سبب عدم برگزاری انتخابات در موعد مقرر شده است. هر چند هم اکنون اساسنامه سال 90 که به تصویب اعضای مجمع عمومی و فیفا رسیده بود در اختیار وزرات ورزش و جوانان قرار گرفته تا برای تایید به هیئت دولت فرستاده شود.

با این فعل و انفعالات در روزهای اخیر همه چیز ختم به خیر شده و قصور یا تخلفی متوجه روسای فوتبالی نیست و همان طور که اطلاع رسانی شده است انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال اواخر اردیبهشت ماه برگزار می شود و اساسنامه فدراسیون فوتبال هم در اختیار هیئت دولت قرار گرفته تا دولتی ها در این باره نظر کارشناسی دهند.

 منبع: ورزش سه