کلیدواژه : سازمان آتش نشانی تهران

مار سمی در داخل موتور خودرو بود +عکس

موبنا –   فرمانده آتش نشانان اعزامی در این مورد گفت: بنا به اظهار مالک خودرو سواری پراید، یک حلقه مار به داخل موتور این خودرو سواری رفته بود.

محمدرضا عرب با اشاره به اینکه ورود این حیوان به داخل موتور خودرو موجب ترس و نگرانی وی شده بود، افزود: آتش نشانان با رعایت نکات ایمنی قسمت سپر، چراغ و باطری خودرو سواری را باز کرده و با استفاده از کپسول Co2، این حیوان را ابتدا بی حس کرده و سپس آن را از قسمت موتور خودرو بیرون آوردند.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی پس از تحویل خودرو سواری به مالک آن، مار حدوداً 1.5 متری را در طبیعت رها کردند.

 منبع: سازمان آتش نشانی تهران