کلیدواژه : زنان افغانستان

ارکستر موسیقی زنان افغان (عکس)

موبنا

تمرینات ارکستر زهره در موسسه ملی موسیقی افغانستان در کابل

تمرینات ارکستر زهره در موسسه ملی موسیقی افغانستان در کابل

 منبع: عصرایران
۰۶بهمن

علاقه زنان افغانستان به یادگیری رانندگی

184/