کلیدواژه : دندانپزشک محسن افشانی

علیرضا نیکبخت و خانم دکترِ معروف! جالب است تعداد فالوئر های خانم دکتر از خیلی از چهره ها سبقت گرفته است!

۱۶آذر

پیام صادقیان یکی از رمز های موفقیتش در چند هفته اخیر را فاش کرد

۰۲شهریور

و ماجراهای محسن افشانی و دندانپزشک اش ادامه دارد

۱۰مرداد

شهرزاد کمالزاده و علی صالحی در کنار خانم دندانپزشک معروف!

۰۵مرداد

سلفی محسن جانِ افشانی در کلینیک دندانپزشکی در کنار خانم دکتر و دستیاران

۰۵مرداد

تشکر ویژه پیام صادقیان از دندانپزشکش که گویا همان دندانپزشکِ محسن افشانی است