کلیدواژه : حسن روشن

خوشحال‌ترين فرد‌‌‌‌‌‌‌ از رفتن كرار

به احتمال فراوان پس از رفتن کرار، حسن روشن خوشحال‌ترین استقلالی خواهد‌‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌‌. او که به هیچ‌عنوان د‌‌‌‌‌‌‌ل خوشی از این بازیکن ند‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌ بارها علیه وی مصاحبه کرد‌‌‌‌‌‌‌ و البته کرار هم این صحبت‌ها را بی‌پاسخ نگذاشت تا جنگ لفظی بین این‌د‌‌‌‌‌‌‌و بالا بگیرد‌‌‌‌‌‌‌. حالا با رفتن احتمالی کرار خیال این پیشکسوت استقلال هم راحت می‌شود‌‌‌‌‌‌‌ و احتمالا انتقاد‌‌‌‌‌‌‌ات کمتری به تیم مظلومي‌خواهد‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌اشت.
179/

۲۰اردیبهشت

می‌دانستم استقلال قهرمان نمی‌شود

آقای روشن استقلال در دوسال گذشته نتایج خوبی نگرفته است. تیمی که همیشه مدعی قهرمانی بود، امروز شانس کمی برای کسب...