کلیدواژه : حبوبات ، برنج ، خرما و قندوشکر

آخرین قیمت برنج

Berenj

۰۷اردیبهشت

جدول قیمت حبوبات ، برنج ، خرما و قندوشکر

انوع حبوبات، غلات و لیمو عمانی ردیف نام محصول قیمت  هر کیلوگرم محصول(ریال) درجه یک درجه دو 1 باقلا خشک 38000 33000 2 تخم...