کلیدواژه : جوانه دلشاد

سلفی جوانه دلشاد به همراه امیر جعفری در تماشاخانه پالیز (عکس)

۰۵تیر

پوشش و گریم جالب جوانه دلشاد و دوستانش در یک نمایش (عکس)

۰۴تیر

جوانه دلشاد؛ بدون شرح! (عکس)

۰۳تیر

جوانه دلشاد؛ بدون شرح! (عکس)

۰۱تیر

تیپ و ژست متفاوت جوانه دلشاد (عکس)

۳۰خرداد

جوانه دلشاد؛ بدون شرح! (عکس)

۲۸خرداد

سلفی نیمرخ جوانه دلشاد در سوییس (عکس)

۲۶خرداد

تیپ جوانه دلشاد در مصاحبه با پاپ تی وی (عکس)

دنبال کنید @ اینستاگرام