کلیدواژه : جدول لیگ برتر خلیج فارس

جدول لیگ برتر خلیج فارس

khalij

۳۰آبان

جدول لیگ برتر خلیج فارس

۱۶آبان

جدول لیگ برتر خلیج فارس

۰۹آبان

جدول لیگ برتر خلیج فارس

۰۴مهر

جدول لیگ برتر خلیج فارس

۰۳شهریور

جدول لیگ برتر خلیج فارس

۲۸اردیبهشت

جدول لیگ برتر خلیج فارس

۲۲اردیبهشت

جدول لیگ برتر خلیج فارس

# تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز 1 تراکتورسازی 29 17 6 6 55 31 24 57 2 نفت تهران 29 16 9 4 42 25 17 57 3...

۱۵اردیبهشت

جدول لیگ برتر خلیج فارس

# تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز 1 تراکتورسازی 28 16 6 6 51 30 21 54 2 نفت تهران 28 15 9 4 41 25 16 54 3...

دنبال کنید @ اینستاگرام