کلیدواژه : تبلیغ

پوستر متفاوت سپاه برای تبلیغ خوش اخلاقی

به گزارش سرویس سیاسی پایتخت، پوستر نصب شده در فرودگاه مهرآباد توسط سپاه حفاظت.
184/