کلیدواژه : بوروکراسی

بوروکراسی صدور مجوز تولید تجهیزات پزشکی کاهش می‌یابد

به گزارش پایگاه خبری سلامانه، مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در این زمینه گفت: «به منظور تسهیل فرایندهای صدور مجوز تولید، وزارت بهداشت اقدام به کاهش بروکراسی در این حوزه نموده که در نتیجه برخی محصولات با ریسک، در زمان کوتاه موفق به اخذ مجوز تولید می‌شوند.» مهندس حسین صفوی نگرش صادرات محور به تولیدات داخلی را یکی از سیاست‌های وزارت بهداشت معرفی و تصریح کرد: «در این زمینه به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی برای تأیید کیفیت تولیدات داخلی و اعلام مشوق‌های محدودیت واردات در صورت صادرات محصول، در دستور کار قرار گرفته است.»

وی با بیان اینکه میزان صادرات تجهیزات پزشکی از 15 میلیون دلار در سال 92 به 30 میلیون دلار در سال 93 افزایش یافته است، افزود: «البته این میزان صادرات با حد مطلوب فاصله بسیار داشته و تلاش بیشتر در این حوزه را طلب می‌کند.»

صفوی از اعلام آمادگی برخی برندهای معتبر جهت انجام تولیدات در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد:‌ «به‌منظور تصمیم‌گیری مناسب برای حمایت‌های تعرفه‌ای از تولیدات داخل، کمیته‌ای مشترک با وزارت صنعت معدن و تجارت و با حضور نمایندگان انجمن‌های تولید کنندگان تشکیل شده است.» وی اضافه کرد: «تدوین «ضابطه ساخت ایران» با هدف شناسایی تولیدکنندگان واقعی و حمایت جدی‌تر از تولیدکنندگان و همچنین تشویق سایر تولیدکنندگان به افزایش سهم استفاده از محصولات ایرانی و افزایش درصد ساخت یکی دیگر از اقدامات انجام شده در این زمینه بوده است.
184/