کلیدواژه : افزایش نرخ

مکالمات تلفنی گران می شود

موبنا، لیلا محمدنظامی – محمود واعظی پس از مشخص شدن اعضای جدید هیات مدیره مخابرات ایران گفت: در ماه های اخیر شرکت مخابرات سرمایه گذاری های خوب و مناسبی را در حوزه مخابراتی انجام داده است و ما فکر می کنیم هزینه ۳۰ ریال برای هر دقیقه مکالمه و پرداخت ۵۰۰ هزار ریال برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید در آن تجدیدنظر شود.
واعظی گفت: پس از تعیین اعضای هیات مدیره مخابرات و برگزاری جلساتی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امیدواریم در یک ماه آینده تعرفه های جدید تلفن ثابت اعلام شود.
وی توضیح داد: در زمینه تعیین اعضای هیات مدیره مخابرات جلسات متعددی با سهامداران شرکت مخابرات برگزار شد که هدف اصلی آن پایان دادن به مشکلات و تعیین سیاستهای تجدید نظر در تعرفه های مخابرات بود؛ در سیاستگذاری های جدید، شرکت مخابرات شرکتی توسعه ای محسوب می شود و ما قبل از تعیین هیات مدیره جدید، نقشه راهی را برای این شرکت تدوین کردیم تا اعضای جدید هیات مدیره بدون هیچ مشکلی شرایط جدیدی را در این شرکت فراهم کنند.
واعظی با اشاره به تعیین اعضای جدید هیات مدیره شرکت مخابرات در هفته گذشته افزود: ۵شنبه گذشته جلسه ای با اعضای هیات مدیره جدید و سهامداران شرکت مخابرات برگزار شد که سیاست ها و نقشه راه این شرکت به آنها ابلاغ شد.
در مجموع با توجه به تجربیات گسترده قابل توجه هیات مدیره جدید شرکت مخابرات، امیدواریم مسائل این شرکت به سرعت حل شود.

۰۴خرداد

افزایش نرخ تلفن ثابت تنها به سود سهامداران مخابرات تمام می‌شود

به گزارش خبرنگار موبنا، روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش به اظهارنظر شرکت مخابرات...