کلیدواژه : اعتبار

براي اجراي طرح‌هاي کشاورزي 2000ميليارد تومان اعتبار نياز داريم

به گزارش ايسنا، مرتضي شهيد زاده در نشست معاونين و مديران ارشد وزارت جهاد کشاورزي با معاون اول رييس جمهور اظهار کرد: 90 درصد منابع بخش کشاورزي را بانک کشاورزي تامين مي‌کند و علي رغم وجود بيش از 25 بانک در کشور که نيازهاي بخش هاي ديگر توليدي مانند صنعت و … را تامين مي‌کنند، بانک کشاورزي تنها بانکي است که در بخش کشاورزي با تامين اعتبارات و منابع به پشتيباني از بهره برداران و کشاورزان مي پردازد.

وي با اشاره به اينکه ديگر بانک ها کمتر از2.5 درصد نيازهاي بخش کشاورزي را تامين مي کنند گفت: بيش از 90 درصد ال سي هاي بخش کشاورزي را بانک کشاورزي گشايش مي‌کند و اگر بانک کشاورزي تقويت شود مي‌تواند بيش از پيش از اين بخش حمايت کند.

شهيد زاده با اشاره به کاهش سپرده قانوني در بانک‌ها اظهار کرد: پيشنهاد مي‌شود در بانک کشاورزي نيز سپرده قانوني از 10 درصد کمتر شود و از اين کاهش سپرده بانک کشاورزي بتواند استفاده کند.

وي گفت: خط اعتباري که براي خريد خودرو 25 ميليون تومان در نظر گرفته شد پيشنهاد شد تا براي خريد کمباين از سوي کشاوزران، 50 ميليون تومان در نظر گرفته شود که متاسفانه تاکنون تغيير پيدا نکرده است.
184/

۲۹آذر

هشت میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بیمارستان رازی قائم شهرتامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر علیزاده، شامگاه شنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان درحالی‌که ساخت رازی...