کلیدواژه : اختلالات روانی

اختلالات روانی رتبه دوم بیماری ها در کشور

موبنا – جلیل کوهپایه‌زاده در آئین راه‌اندازی مرکز سلامت روان جامعه‌نگر(CMHC) در دانشکده علوم پزشکی ساوه که همزمان با برگزاری اولین کارگاه آموزشی مدیریت اختلالات روانپزشکی برگزار شد، افزود: طبق اطلاعات و آمار ﺷﻴﻮﻉ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ در کشور ﺣﺪﻭد 20 درصد است و طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت بیماری‌های روانشناختی و روانپزشکی بار اصلی بیماری‌ها را تا سال 2020 به خود اختصاص خواهند داد.

وی با تاکید بر اینکه در ایران ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ‌ﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ قرار دارند و این در ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ، ﻓﻘﻂ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻣولفهﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ که ﺍﮔﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

کوهپایه‌زاده افزود: راه‌اندازی این مرکز در راستای برنامه تحول نظام سلامت است و با توجه به 350هزار جمعیت تحت پوشش می‌تواند باری از بیماری‌های روانشناختی و روانپزشکی جمعیت تحت پوشش را کم کند.

وی گفت: دانشکده علوم پزشکی ساوه با کمک پزشکان مراکز خصوصی سبب‌ساز دسترسی هرچه بهتر مردم و افراد نیازمند به خدمات تخصصی سلامت روان در شهرهای تحت پوشش می‌شود.

به گزارش ایسنا، هدایتی مسئول واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی ساوه در این خصوص گفت : مراکز سلامت روان جامعه‌نگر CMHC با هدف ایجاد تحول در سلامت روان شهری در اداره سلامت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب شده است و پس از نیازسنجی و بررسی خدمات و شواهد علمی موجود، ساختار و خدمات این مراکز در دانشکده علوم پزشکی ساوه بعنوان هفتمین مرکز دانشگاهی در کشور از شهریور سال جاری اجرا شد.

وی بیان کرد: در این راستا اولین همایش یک روزه­ جهت فراخوان پزشکان عمومی و معرفی مراکز سلامت روان جامعه­نگر، ضرورت، ساختار و اهداف برگزار شد و از پزشکان عمومی بخش خصوصی شاغل در ساوه برای همکاری دعوت به عمل آمد.

هدایتی اظهار کرد: ارائه خدمات در CMHC به بیماران دچار اختلالات نوروتیک (شامل اختلالات افسردگی و اضطرابی) با هدف بهبود، شناسایی و درمان این بیماری‌ها توسط پزشکان عمومی با مدل مراقبت مشارکتی به صورت راه‌اندازی واحدهای همکار مرکز CMHCاست.

وی افزود: هر یک از این واحدها شامل یک پزشک عمومی و یک رابط درمان هستند که با مشارکت و نظارت CMHC به شناسایی و درمان افسردگی و اختلالات اضطرابی در بین مراجعان خود می­پردازند و هر CMHC با 15 پزشک عمومی همکاری دارد. پزشکان عمومی می­توانند از طریق همکاری با این مرکز و بستن قرارداد به ارائه خدمات استاندارد به بیماران خود بپردازند.

به گفته وی، بدین ترتیب آنها می­‌توانند اختلالات روانپزشکی را بین بیماران خود بهتر شناسائی کنند و با استفاده از راهنماهای درمانی روزآمد و با بهره‌گیری از مشاوره با متخصصان این مرکز به درمان بیماران خود بپردازند و در صورت نیاز بیماران خود را به یک سیستم تخصصی ارجاع دهند.

 منبع: ایسنا