کلیدواژه : اتحادیه

رئیس اتحادیه مسکن مهر خراسان‌شمالی دستگیر شد

موبنا – مسلم محمد یاران، گفت: قرار بازداشت موقت برای نامبرده صادر شده است.

وی افزود: همچنین با بررسی اسناد مورد ادعای جعل، تعداد ۴۷۲ سند موجود کشف شد و مستنداتی مربوط به شرکت‌ها بر صورت جلسات هیات‌مدیره و حتی چک‌ها در محل کار وی وجود داشت که به صورت تصادفی تعداد ۳۷ سند به کارشناس متخصص جهت تشخیص وقوع جعل مسکن ارجاع و احراز شد که تمامی اسناد مکشوفه معجول بوده است.

 منبع: ایسنا

Mobna-Telegram