کلیدواژه : آبادان

حمله وحشیانه به زنان آبادانی در شب چهارشنبه سوری

موبنا – همزمان با جشن چهارشنبه آخرسال که درتمام نقاط کشور با حواشی مختلف برگزار می شودامسال درشهرمرزی آبادان نیزحواشی فراوانی داشت.
هرساله مردم شهرستان آبادان برای جشن چهارشنبه آخرسال درپارک الفی و فلکه انسی دور هم جمع می شوند و به شادی می پردازند.
شب گذشته جمعیت چندین هزارنفری دراین دونقطه حضوریافتند که تعداد زیادی ازمأمورین امنیتی نیزدرصحنه حضورداشتند. درهمان اولین ساعات شب برخی ازجوانان که مشخص بود حالت طبیعی نداشتند باپرتاب ترقه و مواد آتش زا به سمت خانوادها و پلیس قصد برهم زدن جشن را داشتند این اوضاع ادامه داشت تا اینکه پلیس نیروهای خودرا ازپارک بیرون کشیده ودورفلکه الفی آبادان جمع کرد. درادامه چندین جوان که درپارک حضورداشتند به زنان درون پارک حمله ور شده و آنها را مورد اذیت آزار و تعرض قراردادند و بعد به یک مرد که به همراه همسرش با موتورسیکلت ازخیابان الفی گذر می کرد حمله ورشده و به همسرش جلوی چشمان او و هزاران نفر اذیت و آزار کردند و با چاقو به سمت همسرش حمله کردند که پلیس با استفاه ازاسپری فلفل توانستند مرد موتورسوار و همسرش را ازچنگال مردان مزاحم نجات دهند.

پلیس برای آرام کردن اوضاع از گاز فلفل استفاده کرد وبرای برقراری آرامش درمحل همه افراد را ازپارک انسی بیرون کرد گفتنی است تعداد حاضرین در محل آنقدر زیاد بود که پلیس قادر به کنترل اوضاع نبود .

درهمین رابطه چند جوان دیگر نیز در میدان انسی آبادان با زور چاقو زنی دیگر را اذیت و آزارکردند که با حضور به موقع پلیس شرور مزاحم که قصد فرار از محل راداشت باخودرویی تصادف می کند و توسط مأمورین پلیس دستگیرمی شود.
گفته میشود که به دلیل جشن باشکوهی که درآبادان درآخرین چهارشنبه سال گرفته می شود ازاکثر نقاط استان خوزستان برای شرکت این جشن به این شهرستان سرازیر میشوند که به احتمال زیاد افرادی که باعث ناامنی و تعرض درشهرستان شده اند از شهرهای جرم خیز اطراف آبادان هستند.
تلاش برای شناسایی ودستگیری عاملان حملات وحشیانه به زنان در آبادان ازسوی مسئولان شهرستان درحال پیگیری و بررسی است.

 منبع: رکنا 
۲۶مهر

رطوبت 100 درصدی هوا در آبادان

علیرضا غلامپور اظهار کرد: با توجه به رطوبت بالا و استقرار وضعیت شرجی، صبح امروز شاهد مه غلیظ در سطح استان بودیم...