پروژه مخابراتي درخوزستان به بهره برداري رسيد

به گزارش ايرنا، مديرعامل شركت سهامي مخابرات استان خوزستان در آيين بهره برداري اين پروژه‌ها گفت: براي راه اندازي اين پروژه‌ها در مجموع ????? ميليارد و ?????ميليون ريال هزينه شده است .عبدالعظيم قنبريان افزود: همزمان با آغاز به كار اين پروژه ها، يك هزارمين سايت ?B.T.S?تلفن همراه نيز در اين استان راه اندازي مي‌شود.وي پروژه‌هاي …

به گزارش ايرنا، مديرعامل شركت سهامي مخابرات استان خوزستان در آيين بهره برداري اين پروژه‌ها گفت: براي راه اندازي اين پروژه‌ها در مجموع ????? ميليارد و ?????ميليون ريال هزينه شده است .
عبدالعظيم قنبريان افزود: همزمان با آغاز به كار اين پروژه ها، يك هزارمين سايت ?B.T.S?تلفن همراه نيز در اين استان راه اندازي مي‌شود.
وي پروژه‌هاي افتتاح شده مخابرات استان را شامل سه مركز مخابراتي پرظرفيت با هزينه ????ميليارد و ? ????ميليون ريال، ????مركز كم ظرفيت با هزينه ????ميليارد و ?????ميليون ريال ، ? ICT ???روستايي،با ? ???ميليارد و ?????ميليون ريال، هشت دفتر مخابراتي روستايي با ?????ميليون ريال و ? ???سايت ?B.T.S?تلفن همراه با هزينه ????ميليارد ريال عنوان كرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا