کلمبوس ؛ برای پانصدمین سال کشف آمریکا و خودرویی شایسته کریستوف کلمب! (عکس)

از این خودرو به عنوان قایق بادبانی در خشکی نام می بردند، از طرف دیگر نام اصلی خودرو یعنی کلمبوس نیز به کریستوف کلمب کاشف قاره آمریکا اشاره داشت.

یکی از نام های افسانه ای در صنعت خودرو است که بواسطه معرفی طرح های جسورانه شهرت فراوانی دارد. این کمپانی در سال ۱۹۹۲ یک خودرو با نام کلبموس را معرفی کرد که مناسبت آن به پانصدمین سال کشف قاره آمریکا مربوط می شد.

از این خودرو به عنوان قایق بادبانی در خشکی نام می بردند، از طرف دیگر نام اصلی خودرو یعنی کلمبوس نیز به کریستوف کلمب کاشف قاره آمریکا اشاره داشت. کلمبوس یک ام پی وی ۷ نفره بود که با طول ۶ متر برای سفر در آمریکای پهناور طراحی شده بود. در بخش پیشرانه آن از انجین ۱۲ سیلندر ب ام و با ۲۹۵ اسب بخار خروجی استفاده شد. 

کلمبوس ؛ برای پانصدمین سال کشف آمریکا و خودرویی شایسته کریستوف کلمب! (عکس)
کلمبوس ؛ برای پانصدمین سال کشف آمریکا و خودرویی شایسته کریستوف کلمب! (عکس)
کلمبوس ؛ برای پانصدمین سال کشف آمریکا و خودرویی شایسته کریستوف کلمب! (عکس)
کلمبوس ؛ برای پانصدمین سال کشف آمریکا و خودرویی شایسته کریستوف کلمب! (عکس)
کلمبوس ؛ برای پانصدمین سال کشف آمریکا و خودرویی شایسته کریستوف کلمب! (عکس)
کلمبوس ؛ برای پانصدمین سال کشف آمریکا و خودرویی شایسته کریستوف کلمب! (عکس)
کلمبوس ؛ برای پانصدمین سال کشف آمریکا و خودرویی شایسته کریستوف کلمب! (عکس)
کلمبوس
کلمبوس ؛ برای پانصدمین سال کشف آمریکا و خودرویی شایسته کریستوف کلمب! (عکس)
کلمبوس ؛ برای پانصدمین سال کشف آمریکا و خودرویی شایسته کریستوف کلمب! (عکس)

منبع
عصرایران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا