آفتابگردان های هونگچی ؛ ۳ عضو جدید خانواده اشرافی چینی (+تصاویر)

هونگچی ۳ خودرو مفهومی از خانواده آفتابگردان طلائی را که در طبقه بندی محصولات فوق لوکس الکتریکی قرار می گیرند را نیز معرفی کرد.

هونگچی از جمله کمپانی های فعال در نمایشگاه بین المللی خودرو پکن بود که محصولات متنوعی را معرفی کرد. بخشی از پوشش نمایشگاه مربوط به محصولات هونگچی را می توانید در لینک های انتهای همین مطلب(بخش بیشتر بخوانید) مطالعه کنید.هونگچی ۳ خودرو مفهومی از خانواده آفتابگردان طلائی را که در طبقه بندی محصولات فوق لوکس الکتریکی قرار می گیرند را نیز معرفی کرد.

هونگچی E702

یک سدان اشرافی با پروفایل دماغه خاص که حسی از تجمل و قدرت را به بیننده انتقال می دهد. در پروفایل جانبی نیز طراحی مشابهی با هونگچی اچ۹ را مشاهده می کنید، البته با خودرو جدید ال۱ هم می تواند مشابه در نظر گرفته شود. شاید E702 را بشود نسل دوم خودرو اچ۹ دانست.

آفتابگردان های هونگچی ؛ 3 عضو جدید خانواده اشرافی چینی (+تصاویر)
آفتابگردان های هونگچی ؛ 3 عضو جدید خانواده اشرافی چینی (+تصاویر)
آفتابگردان های هونگچی ؛ 3 عضو جدید خانواده اشرافی چینی (+تصاویر)

هونگچی E009

دیگر سدان مفهومی از خانواده آفتابگردان هونگچی، ئی۰۰۹ نام دارد. این مفهومی میزبان طراحی جدید و جسورانه ای است که چراغ های عقب آن از الگوی Y استفاده می کنند.

این الکتریکی در پروفایل جانبی میزبان بدنه ای یکپارچه و شیب سقف کوپه است که قطعا امتیاز آئروداینامیک مناسبی را نیز به این خودرو می آورند.

آفتابگردان های هونگچی ؛ 3 عضو جدید خانواده اشرافی چینی (+تصاویر)
آفتابگردان های هونگچی ؛ 3 عضو جدید خانواده اشرافی چینی (+تصاویر)
آفتابگردان های هونگچی ؛ 3 عضو جدید خانواده اشرافی چینی (+تصاویر)
آفتابگردان های هونگچی ؛ 3 عضو جدید خانواده اشرافی چینی (+تصاویر)
آفتابگردان های هونگچی ؛ 3 عضو جدید خانواده اشرافی چینی (+تصاویر)

هونگچی E007

خوب نوبت به یک شاسی بلند می رسد، نامگذاری مشابه با ئی۰۰۹ دلیل محکمی دارد و آن الگوی مشابه طراحی در قسمت های مختلف با سدان الکتریکی هونگچی است، تنها با این تفاوت که اینجا محاسبات وارد ساختار اس یو وی شده اند.

اطلاعات بیشتر از این مفهومی ها هنوز در رسانه های چینی منتشر نشده اما با توجه به شرایط و رویکردی که در طراحی این موارد قابل مشاهده است، چندان از خط تولید دور نخواهند بود.

آفتابگردان های هونگچی ؛ 3 عضو جدید خانواده اشرافی چینی (+تصاویر)
آفتابگردان های هونگچی ؛ 3 عضو جدید خانواده اشرافی چینی (+تصاویر)
آفتابگردان های هونگچی ؛ 3 عضو جدید خانواده اشرافی چینی (+تصاویر)

منبع
عصرایران
دکمه بازگشت به بالا