علائم اختصاری آزمایش خون به چه معناست؟

آزمایش خون ابزاری قدرتمند برای بررسی سلامت و تشخیص بیماری‌ها است. در این آزمایش فاکتورهای مختلفی اندازه‌گیری می‌شوند که هر کدام علامت اختصاری خاص خود را دارند.

دانستن علائم اختصاری به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از جواب آزمایش داشته باشید. در این مقاله، برخی از علائم اختصاری آزمایش خون، معنی آنها و محدوده نرمال هر کدام بیان شده است.

اهمیتمحدوده نرمالمعنینام کاملعلامت اختصاری
کمبود یا افزایش گلبول‌های قرمز می‌تواند نشان‌دهنده کم‌خونی، بیماری‌های قلبی-عروقی و یا سایر مشکلات سلامتی باشد.۴.۳ تا ۵.۶ میلیون سلول در میکرولیتر برای مردان و ۳.۹ تا ۵ میلیون سلول در میکرولیتر خون برای زنانگلبول‌های قرمزRed Blood CellRBC
کمبود هموگلوبین ممکن است نشان‌دهنده کم‌خونی فقر آهن، کم‌خونی شدید و یا سایر مشکلات سلامتی باشد.۱۲ تا ۱۶ تا گرم در دسی‌لیتر خون برای زنان و ۱۳.۵ تا ۱۷.۵ گرم در دسی‌لیتر خون برای مردانهموگلوبینHemoglobinHGB
هماتوکریت بالا یا پایین می‌تواند علامت کم‌آبی، کم‌خونی، بیماری‌های کلیوی و یا سایر مشکلات سلامتی باشد.۴۱ تا ۵۰ درصد برای مردان و ۳۵.۹ تا ۴۴.۶ درصد برای زنانهماتوکریتHematocritHCT
بالا یا پایین بودن MCV  یکی از علائم کم‌خونی، بیماری‌های کبدی و یا سایر مشکلات سلامتی است.۸۰ تا ۹۶  فمتولیترحجم متوسط گلبول‌های قرمزMean Corpuscular VolumeMCV
MCH  بالا یا پایین می‌تواند نشان‌دهنده کم‌خونی، بیماری‌های کبدی و یا سایر مشکلات سلامتی باشد.۳۱ تا ۲۷ پیکوگرممیانگین هموگلوبین گلبولیMean Corpuscular HemoglobinMCH
MCHC  بالا یا پایین می‌تواند نشان‌دهنده کم‌خونی، بیماری‌های کبدی و یا سایر مشکلات سلامتی باشد.۳۲ تا ۳۶ گرم در (g/dL)دسی‌لیتر  میانگین غلظت هموگلوبین در گلبول‌های قرمزMean Corpuscular Hemoglobin ConcentrationMCHC
بالا بودن RDW می‌تواند نشان‌دهنده کم‌خونی، بیماری‌های کبدی و یا سایر مشکلات سلامتی باشد.۱۱.۵ تا ۱۴.۵ درصدپهنای توزیع گلبول‌های قرمزRed Cell Distribution WidthRDW
افزایش یا کاهش گلبول‌های سفید می‌تواند علامت عفونت، التهاب، آلرژی و یا سایر مشکلات سلامتی باشد.۴۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ سلول در  (μL) میکرولیترگلبول‌های سفیدWhite Blood CellWBC
کمبود پلاکت‌ها گاهی از علائم اختلالات خونریزی دهنده و یا از نشانه‌های مشکلات زمینه‌ای است.۱۵۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰۰ پلاکت در میکرولیترپلاکت‌هاPlateletsPLT
افزایش ESR می‌تواند نشان‌دهنده التهاب، عفونت، بیماری‌های خودایمنی و یا سایر مشکلات سلامتی باشد.۱ تا ۱۵ میلی‌متر در ساعت برای زنان و ۱ تا ۲۰ میلی‌متر در ساعت برای مردانسرعت رسوب گلبول‌های قرمزSedimentation RateESR
MPV  بالا می‌تواند نشان‌دهنده فعال شدن پلاکت‌ها، بیماری‌های قلبی عروقی و یا سایر مشکلات سلامتی باشد.۷.۴ تا ۱۰.۴ فمتولیترحجم متوسط پلاکت‌هاMean Platelet VolumeMPV
PDW  بالا گاهی نشان‌دهنده تنوع در اندازه پلاکت‌ها، بیماری‌های خونی و یا سایر مشکلات سلامتی است.۱۱.۵  تا ۱۴.۵ درصدپهنای توزیع پلاکت‌هاPlatelet Distribution WidthPDW
افزایش یا کاهش نوتروفیل‌ها حاکی از نشان‌دهنده عفونت، التهاب، بیماری‌های خودایمنی و یا سایر مشکلات سلامتی است.۴۰ تا ۷۰ درصد از گلبول‌های سفیدنوعی گلبول سفیدنوتروفیل‌هاNeutrophils
افزایش یا کاهش لنفوسیت‌ها بیانگر عفونت‌های ویروسی، سلول‌های سرطانی، بیماری‌های خودایمنی و یا سایر مشکلات سلامتی است.۲۰ تا ۴۰ درصد از گلبول‌های سفیدنوعی گلبول سفیدلنفوسیت‌هاLymphocytes
افزایش مونوسیت‌ها می‌تواند نشان‌دهنده عفونت‌های قارچی، انگلی، بیماری‌های خودایمنی و یا سایر مشکلات سلامتی باشد.۳ تا ۸ درصد از گلبول‌های سفیدنوعی گلبول سفیدمونوسیت‌هاMonocytes
در مواردی، افزایش ائوزینوفیل‌ها نشان‌دهنده آلرژی، انگل‌ها، بیماری‌های خودایمنی و یا سایر مشکلات سلامتی است.۰ تا ۳ درصد از گلبول‌های سفیدنوعی گلبول سفیدائوزینوفیل‌هاEosinophil
افزایش بازوفیل‌ها می‌تواند نشان‌دهنده واکنش‌های آلرژیک، التهابی، بیماری‌های خودایمنی و یا سایر مشکلات سلامتی باشد.۰ تا ۱ درصد از گلبول‌های سفیدنوعی گلبول سفیدبازوفیل‌هاBasophils
افزایش ALT از نشانه‌های آسیب کبدی، هپاتیت، بیماری‌های قلبی و یا سایر مشکلات سلامتی است.۷ تا ۴۰ واحد در لیتر (U/L)آلانین آمینوترانسفرازAlanine AminotransferaseALT
افزایش AST می‌تواند بیانگر آسیب کبدی، هپاتیت، بیماری‌های قلبی و یا سایر مشکلات سلامتی باشد.۸ تا ۴۰ واحد در لیتر  (U/L)آسپارتات آمینوترانسفرازAspartate AminotransferaseAST
افزایش کراتینین از نشانه‌های آسیب کلیوی، کم‌آبی و یا سایر مشکلات سلامتی است.۰.۷ تا ۱.۳ میلی‌گرم در دسی‌لیتر (mg/dL) برای زنان و ۰.۸ تا ۱.۵ میلی‌گرم در دسی‌لیتر (mg/dL) برای مردانمحصول جانبی متابولیسم عضلاتکراتینینCreatinine
افزایش اوره می‌تواند نشان‌دهنده آسیب کلیوی، کم‌آبی و یا سایر مشکلات سلامتی باشد.۱۵ تا ۴۵ میلی‌گرم در دسی‌لیتر  (mg/dL)محصول جانبی متابولیسم پروتئیناورهUrea
افزایش CA می‌تواند نشان‌دهنده انواع مختلف سرطان، بیماری‌های التهابی و یا سایر مشکلات سلامتی باشد.بستگی به نوع آزمایش داردآنتی‌ژن کربوهیدراتCarbohydrate AntigenCA
کمبود منیزیم بیانگر  مشکلات تغذیه‌ای، مشکلات قلبی، پوکی استخوان و یا سایر مشکلات سلامتی است.۱.۷ تا ۲.۵ میلی‌گرم در دسی‌لیتر  (mg/dL)منیزیمMagnesiumMg
افزایش ALP حاکی از بیماری‌های کبدی، استخوانی و یا سایر مشکلات سلامتی است.۳۰ تا ۱۲۰ واحد در لیتر (U/L)آلکالین فسفاتازAlkaline PhosphataseALP
افزایش بیلی‌روبین گاهی با یرقان، بیماری‌های کبدی و یا سایر مشکلات سلامتی مرتبط است.۰.۲ تا ۱.۲ میلی‌گرم در دسی‌لیتر  (mg/dL)رنگدانه زرد صفرابیلی‌روبینBilirubin
افزایش لیپاز می‌تواند نشان‌دهنده پانکراتیت، بیماری‌های کیسه صفرا و یا سایر مشکلات سلامتی باشد.۱۳ تا ۶۰ واحد در لیتر  (U/L)آنزیمی که چربی‌ها را هضم می‌کندلیپازLipase
کمبود آلبومین از نشان‌های سوء‌تغذیه، بیماری‌های کبدی و یا سایر مشکلات سلامتی است.۳.۵ تا ۵ گرم در دسی‌لیتر (g/dL)آلبومینAlbuminAlb
افزایش یا کاهش پروتئین تام در برخی موارد با کم‌آبی، سوء‌تغذیه، بیماری‌های کبدی و یا سایر مشکلات سلامتی مرتبط است.۶ تا ۸ گرم در دسی‌لیتر (g/dL)پروتئین تامTotal ProteinTotal Pro
افزایش تروپونین می‌تواند نشان‌دهنده حمله قلبی، آسیب قلبی و یا سایر مشکلات سلامتی باشد.بستگی به نوع آزمایش داردپروتئینی که در عضلات قلب یافت می‌شودتروپونینTroponin
افزایش CPK ممکن است نشان‌دهنده آسیب عضلات، حمله قلبی و یا سایر مشکلات سلامتی باشد.۵۲ تا ۳۳۶ واحد در لیتر (U/L)کراتین فسفوکینازCreatine PhosphokinaseCPK
گاهی بالا رفتن اسید اوریک با نقرس و سایر بیمارها مرتبط است.۲.۵ تا ۶ میلی‌گرم در دسی‌لیتر (mg/dL) برای زنان و ۳.۴ تا ۷ میلی‌گرم در دسی‌لیتر  (mg/dL)  برای مرداناسید اوریکاسید اوریکUric Acid
کمبود این ماده معدنی با گرفتگی و ضعف عضلات همراه است.۳.۵ تا ۵ میلی‌متر در لیتر  (mmol/L)پتاسیمPotassiumK
پایین بودن این ماده معدنی باعث مشکلات گوارشی و کاهش انرژی می‌شود. بالا بودن آن نیز باعث مشکلات کلیوی و قلبی خواهد شد.۱۳۵ تا ۱۴۵ میلی‌متر در لیتر (mmol/L)سدیمSodiumNa
OGTT   برای تشخیص دیابت و پیش‌دیابت استفاده می‌شود.بستگی به نوع آزمایش داردتست تحمل گلوکز خوراکیOral Glucose Tolerance TestOGTT
افزایش GGT گاهی بیانگر بیماری‌های کبدی، استخوانی و یا سایر مشکلات سلامتی است.۷ تا ۳۲ واحد در لیتر (U/L)گاما-گلوتامیل ترانسفرازGamma-Glutamyl TransferaseGGT
یک نوع آزمایش غربالگری برای دیابت است.بستگی به نوع آزمایش داردتست چالش گلوکزGlucose Challenge TestGCT
 2hpp برای تشخیص دیابت و پیش‌دیابت استفاده می‌شود.مقدار باید کمتر از ۷.۸ باشدگلوکز پلاسمای دو ساعت بعد از غذا۲-Hour Postprandial Plasma Glucose۲hpp
 A1c برای تشخیص و کنترل دیابت استفاده می‌شود.۴.۵ تا ۵.۶ درصدهموگلوبین A1cHemoglobin A1cA1c
کمبود یا افزایش T4 می‌تواند نشان‌دهنده کم‌کاری یا پرکاری تیروئید باشد.۴.۵ تا ۱۲ میکروگرم در دسی‌لیتر (µg/dL)تیروکسینThyroxineT4
کمبود یا افزایش T3 ممکن است حاکی از کم‌کاری یا پرکاری تیروئید باشد.۱۰۰ تا ۲۰۰ نانوگرم در دسی‌لیتر  (ng/dL)تری‌یدوتیرونینTriiodothyronineT3
افزایش TSH می‌تواند نشان‌دهنده کم‌کاری تیروئید باشد.۰.۴ تا ۴ میلی‌واحد در لیتر (mU/L)هورمون محرک تیروئیدThyroid Stimulating HormoneTSH
LH در تنظیم چرخه قاعدگی و باروری نقش دارد.۲.۴ تا ۱۲.۶ واحد بین‌المللی در لیتر (IU/L) برای زنان و ۱.۷ تا ۸.۶ واحد بین‌المللی در لیتر (IU/L)  برای مردانهورمون لوتئینیزه کنندهLuteinizing HormoneLH
FSH در تنظیم چرخه قاعدگی و تولید اسپرم نقش دارد.۳ تا ۱۲ واحد بین‌المللی در لیتر (IU/L) برای زنان و ۱.۵ تا ۱۵ واحد بین‌المللی در لیتر (IU/L)  برای مردانهورمون محرک فولیکولFollicle Stimulating HormoneFSH
کمبود فریتین می‌تواند نشان‌دهنده کم‌خونی فقر آهن باشد.۱۲ تا ۳۰۰ نانوگرم در میلی‌لیتر (ng/mL) برای زنان و ۲۰ تا ۵۰۰ نانوگرم در میلی‌لیتر (ng/mL) برای مردانپروتئینی که آهن را ذخیره می‌کندفریتینFerritin
بالا بودن آن نشانه التهاب و سایر مشکلات خوش خیم و بدخیم پروستات است.کمتر از ۲.۵ ng/mlآنتی ژن مخصوص پروستاتProstate-Specific AntigenPSA

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا