” برف تازه ” صدا را جذب می کند/ توجیه علمی برای طرفداران سکوت برفی!

برخلاف قطرات باران، دانه های برف دارای فضای باز در ساختار کریستالی شش وجهی خود هستند. این فضای باز به عنوان یک بافر صدا عمل کرده و به کاهش سر و صدا کمک می کند.

موبنا چیزی که حین یا پس از بارش برف تازه ممکن است توجه شما را به خود جلب کند، آرامش و سکوتی است که محیط را در بر می گیرد. اما چرا این اتفاق رخ می دهد؟ این با ویژگی های فیزیکی دانه های برف مرتبط است.

" برف تازه " صدا را جذب می کند/ توجیه علمی برای طرفداران سکوت برفی!

برخلاف قطرات باران، دانه های برف دارای فضای باز در ساختار کریستالی شش وجهی خود هستند. این فضای باز به عنوان یک بافر صدا عمل کرده و به کاهش سر و صدا کمک می کند.

صدا به صورت امواج حرکت می کند و برای انتقال باید مولکول های موجود در جامدات، مایعات یا گازها را به ارتعاش درآورد. صداها همچنین در شرایط گرم تر سریع تر حرکت می کنند، از این رو، دمای هوا به کاهش یا افزایش سرعت حرکت امواج کمک کرده و چیزی که شنیده می شود را تغییر می دهد. اگر موانعی در مسیر وجود داشته باشند، به عنوان صداگیر عمل کرده و آنچه شنیده می شود را کاهش می دهند. دانه های برف تازه نیز همین کار را انجام می دهند.

نوشته های مشابه

همانطور که برف ذوب شده و تغییر شکل می دهد، صداها دوباره تغییر می کنند. هنگامی که برف ذوب می شود، فضای بین هر کریستال و همچنین ویژگی بافری آن کاهش می یابد و سکوت برف تازه از بین می رود. در واقع، اگر برف به یخ تبدیل شود، این می تواند صداها را بلندتر کند زیرا به جای جذب امواج صوتی آنها را بازتاب خواهد داد. در این شرایط صداها واضح تر شنیده شده و می توانند مسافت بیشتری را طی کنند.

منبع
عصرایران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا