پونتیاک ویوانت ؛ شاهکار طراحی دهه ۶۰ را ببینید!

ویوانت ۷۷ مدل ۱۹۶۶ نه یک محصول رسمی تولید شده توسط شرکت جنرال موتورز، بلکه حاصل ایده پردازی و تلاش های هرب آدامز، یکی از مهندسان پونتیاک بود.

موبنا – هرب آدامز برای علاقمندان به جنرال موتورز و پونتیاک نامی افسانه ای است. وی در توسعه خودروهای پونتیاک ترنس ام و پیشرانه های سوپر دوتی نقش داشت. هرب آدامز برای طراحی این خودرو از سه کوپه پروتوتایپ آلفا رومئو بت (Alfa Romeo BAT) الهام گرفت.

پونتیاک ویوانت ؛ شاهکار طراحی دهه 60 را ببینید!
پونتیاک ویوانت ؛ شاهکار طراحی دهه 60 را ببینید!
پونتیاک ویوانت ؛ شاهکار طراحی دهه 60 را ببینید!
پونتیاک ویوانت ؛ شاهکار طراحی دهه 60 را ببینید!
پونتیاک ویوانت ؛ شاهکار طراحی دهه 60 را ببینید!
پونتیاک ویوانت ؛ شاهکار طراحی دهه 60 را ببینید!
پونتیاک ویوانت ؛ شاهکار طراحی دهه 60 را ببینید!
پونتیاک ویوانت ؛ شاهکار طراحی دهه 60 را ببینید!
پونتیاک ویوانت ؛ شاهکار طراحی دهه 60 را ببینید!
پونتیاک ویوانت ؛ شاهکار طراحی دهه 60 را ببینید!
پونتیاک ویوانت ؛ شاهکار طراحی دهه 60 را ببینید!
پونتیاک ویوانت ؛ شاهکار طراحی دهه 60 را ببینید!
پونتیاک ویوانت ؛ شاهکار طراحی دهه 60 را ببینید!
پونتیاک ویوانت ؛ شاهکار طراحی دهه 60 را ببینید!
پونتیاک ویوانت ؛ شاهکار طراحی دهه 60 را ببینید!
پونتیاک ویوانت ؛ شاهکار طراحی دهه 60 را ببینید!
پونتیاک ویوانت ؛ شاهکار طراحی دهه 60 را ببینید!
پونتیاک ویوانت ؛ شاهکار طراحی دهه 60 را ببینید!
پونتیاک ویوانت ؛ شاهکار طراحی دهه 60 را ببینید!

 

 

منبع
عصرایران
دکمه بازگشت به بالا