اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)

این مجموعه شامل ۲۴ کلاس درس برای دانش آموزان مهدکودک و ابتدایی و همچنین هشت اتاق در نظر گرفته شده به عنوان فضاهای تفریحی است.

موبنا –  شرکت معماری r2k مدرسه ای با الهام از طراحی نوردیک، مدرسه ای را در نوآزی-لو-گران، فرانسه ارائه می دهد. این مدرسه که روی زمینی با ارتفاع هشت متری لنگر انداخته است، رو به شمال به سمت مارن قرار دارد و یک مدل آموزشی جدید از طراحی فنلاندی را بررسی می کند که در آن بر تنوع فضاهای مشترک تاکید شده است.

 این ساختمان جمع و جور ۵۰ در ۱۰۰ متر در چهار سطح تنظیم شده است و  نسبت به همسایگان اطراف ارتفاع کم خود را حفظ کرده است. گفتنی است که عملکردهای اساسی در هسته ساختمان و در منطقه ای پر از نور طبیعی و نشاط اجتماعی تعبیه شده اند.

این مجموعه شامل ۲۴ کلاس درس برای دانش آموزان مهدکودک و ابتدایی و همچنین هشت اتاق در نظر گرفته شده به عنوان فضاهای تفریحی است.

فضاهای مشترک از جمله اتاق چند منظوره با دسترسی خارجی مستقیم، اتاق فعالیت، گالری هنری، کتابخانه، رستوران و سالن ورزشی با انجمن‌ های مدنی در ساعات تعطیلی مدرسه به اشتراک گذاشته می‌ شوند.

 در طراحی مدرسه شرایطی در نظر گرفته شده تا ایمنی کودکان تضمین شود. علاوه بر این گفتنی است که پروژه مذکور در قلب یک منطقه بومی واقع شده است و از این منظر نیز سعی شده تا به معماری خانه های اطراف احترام گذاشته شود.

 در زمین بازی، طراحی بر سرگرمی، حس عمیق مشارکت در بازی های اکتشافی، تعادل، دویدن و کوهنوردی تمرکز داشته است. پل هوایی معلق نیز به خودی خود بر جذابیت این مدرسه افزوده است.

اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)
اهمیت به فضای آموزشی یک دبستان در فرانسه / نه موزه است نه مرکز گردشگری! (+تصاویر)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا