دفتر کار ژاپنی ؛ در این فضای شغلی زیاد خسته نمی شوید! (+تصاویر)

هدف این پروژه به حداقل رساندن مصرف نور مصنوعی، ارتقای سلامتی و بهره وری کارکنان است. سقف‌ ها نیز دارای سطوح شیب‌ دار پوشیده با فویل آلومینیومی هستند که بازی نور را افزایش داده و بر ارتفاع اتاق تاکید می ‌کنند.

موبنا – باکس آفیس آبی، پروژه ای مشترک از سه شرکت معماری و طراحی Eureka، HHO و Keio Architecture Sano محسوب می شود و متشکل از یک ساختمان اداری چوبی دو طبقه است که روی زمین های شیب دار در یک منطقه مسکونی متراکم در ژاپن ساخته شده است.

طبقه فوقانی فضاهای اداری اولیه را در خود جای داده است که به طور استراتژیک برای دریافت نور طبیعی به صورت غیر مستقیم طراحی شده اند. در مقابل، طبقه همکف مجرای ارتباطی با جامعه اطراف خود به شمار می رود و به عنوان پیوندی بین فضای اداری بالا و بافت محلی عمل می کند. در این میان چهارچوب های ساختاری چوبی که به دیوار حائل بتنی تکیه داده اند، گسترش فضای طبقه همکف را امکان پذیر می سازند.

این پروژه روشنایی فضاهای داخلی را تضمین می کند و فعالیت در یک محیط اداری راحت با مصرف انرژی پایین را ممکن می سازد. در عین حال حس باز بودن فضا و تداوم ارتباط با همکاران نیز به خوبی تقویت شده است. این طرح ادغام فضای داخلی با نور طبیعی را در اولویت قرار داده است و در همین راستا از پنجره های متعدد استفاده شده است.

هدف این پروژه به حداقل رساندن مصرف نور مصنوعی، ارتقای سلامتی و بهره وری کارکنان است. سقف‌ ها نیز دارای سطوح شیب‌ دار پوشیده با فویل آلومینیومی هستند که بازی نور را افزایش داده و بر ارتفاع اتاق تاکید می ‌کنند.

دفتر کار ژاپنی ؛ در این فضای شغلی زیاد خسته نمی شوید! (+تصاویر)
دفتر کار ژاپنی ؛ در این فضای شغلی زیاد خسته نمی شوید! (+تصاویر)
دفتر کار ژاپنی ؛ در این فضای شغلی زیاد خسته نمی شوید! (+تصاویر)
دفتر کار ژاپنی ؛ در این فضای شغلی زیاد خسته نمی شوید! (+تصاویر)
دفتر کار ژاپنی ؛ در این فضای شغلی زیاد خسته نمی شوید! (+تصاویر)
دفتر کار ژاپنی ؛ در این فضای شغلی زیاد خسته نمی شوید! (+تصاویر)
دفتر کار ژاپنی ؛ در این فضای شغلی زیاد خسته نمی شوید! (+تصاویر)
دفتر کار ژاپنی ؛ در این فضای شغلی زیاد خسته نمی شوید! (+تصاویر)
دفتر کار ژاپنی ؛ در این فضای شغلی زیاد خسته نمی شوید! (+تصاویر)
دفتر کار ژاپنی ؛ در این فضای شغلی زیاد خسته نمی شوید! (+تصاویر)
دفتر کار ژاپنی ؛ در این فضای شغلی زیاد خسته نمی شوید! (+تصاویر)
دفتر کار ژاپنی ؛ در این فضای شغلی زیاد خسته نمی شوید! (+تصاویر)
دفتر کار ژاپنی ؛ در این فضای شغلی زیاد خسته نمی شوید! (+تصاویر)
دفتر کار ژاپنی ؛ در این فضای شغلی زیاد خسته نمی شوید! (+تصاویر)

منبع: عصرایران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا