۴۸ متری در توکیو ؛ کوچک اما بهینه و با نورگیری عالی (+تصاویر)

گروه معماری در این پروژه به گونه ای استراتژیک ساختمان مسکونی را در امتداد یک سایت ذوزنقه ای با فضای محدود قرار می دهند و بر عمودی بودن آن تاکید می کنند تا بدین ترتیب بتوان از فضای فشرده موجود حداکثر استفاده ممکن را کرد.

موبنا – ساختمان نوبوری که به تازگی تکمیل شده است، به عنوان یک افزودنی معاصر برای منظره خیابانی در توکیو ، با معماری استودیوی معماری فلوریان بوش شکل گرفته است.

گروه معماری در این پروژه به گونه ای استراتژیک ساختمان مسکونی را در امتداد یک سایت ذوزنقه ای با فضای محدود قرار می دهند و بر عمودی بودن آن تاکید می کنند تا بدین ترتیب بتوان از فضای فشرده موجود حداکثر استفاده ممکن را کرد.

معبد ایتسوکوشیما  و کوه فوجی که در چشم انداز این سازه قرار دارند، برای ژاپنی ها از منظر تاریخی/فرهنگی ارزشمند است.

ارتفاع بلندی که برای ساختمان در نظر گرفته شده، این اجازه را می دهد تا بتوان به راحتی بین طبقات حرکت و مناطق انعطاف پذیر مختلفی را میان پله ها و راهروها ایجاد کرد. این پروژه در سال ۲۰۲۳ تکمیل شده است.

قسمت ساختمان فقط ۴۸ متر مربع مساحت دارد و ۳۸ متر مربع نیز در اخرین طبقه با کاربری روف گاردن جانمایی شده است. کاربری ساختمان ترکیبی عنوان شده و به استفاده مسکونی و رستوران اشاره شده است.

فضای داخلی این ساختمان کاملا بر اصول طراحی مینیمال منطبق است. در نمای خارجی نیز می توانیم نشانه هایی از یک بروتالیسم سبک را مشاهده کنیم.

نمای بیرونی با پنجره های زیاد

48 متری در توکیو ؛ کوچک اما بهینه و با نورگیری عالی/ با این شرایط تحمل خانه نقلی راحت تر می شود(+تصاویر)

48 متری در توکیو ؛ کوچک اما بهینه و با نورگیری عالی/ با این شرایط تحمل خانه نقلی راحت تر می شود(+تصاویر)
48 متری در توکیو ؛ کوچک اما بهینه و با نورگیری عالی/ با این شرایط تحمل خانه نقلی راحت تر می شود(+تصاویر)
48 متری در توکیو ؛ کوچک اما بهینه و با نورگیری عالی/ با این شرایط تحمل خانه نقلی راحت تر می شود(+تصاویر)
48 متری در توکیو ؛ کوچک اما بهینه و با نورگیری عالی/ با این شرایط تحمل خانه نقلی راحت تر می شود(+تصاویر)
عکس هوایی از سازه و محدودیت زمین پروژه

48 متری در توکیو ؛ کوچک اما بهینه و با نورگیری عالی/ با این شرایط تحمل خانه نقلی راحت تر می شود(+تصاویر)

ماکت دیجیتال سازه

48 متری در توکیو ؛ کوچک اما بهینه و با نورگیری عالی/ با این شرایط تحمل خانه نقلی راحت تر می شود(+تصاویر)

ترتیب طبقات با کاربری آن ها به تفکیک رنگ مشخص شده است.

48 متری در توکیو ؛ کوچک اما بهینه و با نورگیری عالی/ با این شرایط تحمل خانه نقلی راحت تر می شود(+تصاویر)

موقعیت در منطقه

48 متری در توکیو ؛ کوچک اما بهینه و با نورگیری عالی/ با این شرایط تحمل خانه نقلی راحت تر می شود(+تصاویر)

چشم انداز طبیعی به معبد و کوه فوجی

48 متری در توکیو ؛ کوچک اما بهینه و با نورگیری عالی/ با این شرایط تحمل خانه نقلی راحت تر می شود(+تصاویر)

روف گاردن

48 متری در توکیو ؛ کوچک اما بهینه و با نورگیری عالی/ با این شرایط تحمل خانه نقلی راحت تر می شود(+تصاویر)

48 متری در توکیو ؛ کوچک اما بهینه و با نورگیری عالی/ با این شرایط تحمل خانه نقلی راحت تر می شود(+تصاویر)
48 متری در توکیو ؛ کوچک اما بهینه و با نورگیری عالی/ با این شرایط تحمل خانه نقلی راحت تر می شود(+تصاویر)
48 متری در توکیو ؛ کوچک اما بهینه و با نورگیری عالی/ با این شرایط تحمل خانه نقلی راحت تر می شود(+تصاویر)
نورگیری طبیعی

48 متری در توکیو ؛ کوچک اما بهینه و با نورگیری عالی/ با این شرایط تحمل خانه نقلی راحت تر می شود(+تصاویر)

48 متری در توکیو ؛ کوچک اما بهینه و با نورگیری عالی/ با این شرایط تحمل خانه نقلی راحت تر می شود(+تصاویر)
48 متری در توکیو ؛ کوچک اما بهینه و با نورگیری عالی/ با این شرایط تحمل خانه نقلی راحت تر می شود(+تصاویر)
ماکت سازه

48 متری در توکیو ؛ کوچک اما بهینه و با نورگیری عالی/ با این شرایط تحمل خانه نقلی راحت تر می شود(+تصاویر)

48 متری در توکیو ؛ کوچک اما بهینه و با نورگیری عالی/ با این شرایط تحمل خانه نقلی راحت تر می شود(+تصاویر)
48 متری در توکیو ؛ کوچک اما بهینه و با نورگیری عالی/ با این شرایط تحمل خانه نقلی راحت تر می شود(+تصاویر)
 منبع: عصرایران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا