باورتان می شود اینها نقاشی دیواری باشند؟! (فیلم و عکس)

نقاشی های دیواری دارای تکنیک های مختلفی هستند که مواد و مصالح آن و تکنیک رنگ گذاری با شرایط آب و هوای منطقه ای و مصالح بومی و کاربرد نقاشی سنخیت دارند.

موبنا نقاشی دیواری (به انگلیسی: Mural) به نقاشی‌هایی گفته می‌شود که بر روی دیوار داخلی خانه‌ها جهت تزئین و تلطیف فضای آن کشیده می‌شوند. به اعتقاد برخی، این نگاره‌ها در شکل‌گیری اعتراضات مدنی و قیام‌های گسترده نقش کلیدی داشته‌اند، از سوی دیگر برخی به ایجاد حالت آرامش برای شهروندان از طریق اجرای نقاشی دیواری اشاره می‌کنند. گاهی همین مسائل بحث‌برانگیز باعث پاک‌شدن چنین آثاری از دیوارهای شهر یا اماکن مربوط به آن می‌شوند.

 

باورتان می شود اینها نقاشی دیواری باشند؟! (فیلم و عکس)

باورتان می شود اینها نقاشی دیواری باشند؟! (فیلم و عکس)

نوشته های مشابه

باورتان می شود اینها نقاشی دیواری باشند؟! (فیلم و عکس)

باورتان می شود اینها نقاشی دیواری باشند؟! (فیلم و عکس)

باورتان می شود اینها نقاشی دیواری باشند؟! (فیلم و عکس)

 

دکمه بازگشت به بالا