خوش گذرانی با مجسمه ها! (عکس)

شوخی با مجمسمه ایده ثبت این تصاویر بوده است!

موبنا – خلاقیت حد و مرز ندارد حتی اگر با مجسمه هایی باشد که هر روز آن ها را می بینیم!

خوش گذرانی با مجسمه ها! (عکس)

خوش گذرانی با مجسمه ها! (عکس)

خوش گذرانی با مجسمه ها! (عکس)

نوشته های مشابه

خوش گذرانی با مجسمه ها! (عکس)

خوش گذرانی با مجسمه ها! (عکس)

خوش گذرانی با مجسمه ها! (عکس)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا