توالت پولدار ها از نگاه هوش مصنوعی! (عکس)

تبدیل توالت به یک محیط لوکس از ماجراجوئی های جدید هوش مصنوعی است!

موبنا – هوش مصنوعی ترکیبی تجملاتی از توالت فرنگی و برندهای لوکس بین المللی را ارائه داده است.

برندها :

 Louis Vuitton
 Chanel
 Rolex
 Tiffany
 Hermes

توالت پولدار ها از نگاه هوش مصنوعی! (عکس)

توالت پولدار ها از نگاه هوش مصنوعی! (عکس)

توالت پولدار ها از نگاه هوش مصنوعی! (عکس)

توالت پولدار ها از نگاه هوش مصنوعی! (عکس)

توالت پولدار ها از نگاه هوش مصنوعی! (عکس)

دکمه بازگشت به بالا