تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

یک عکاس ویتنامی توانسته فرهنگ زیبا و متنوع این کشور را در تصاویر خود به نمایش بکشد. او به خاطر مجموعه عکاسی «ویتنام از بالا» شناخته شده است که در آن از پهپاد استفاده می‌کند تا عکس‌های بی‌نظیر و پُرتحرکی بگیرد.

موبنا – «خان فان» اگرچه هرگز در کلاس عکاسی ثبت‌نام نکرده و نیز آموزشی درباره تکنیک‌های عکاسی پس از تولید ندیده است، بااین‌حال این عکس‌های فوق‌العاده از ویتنام، استعداد و ذره‌بینی وی را نشان می‌دهد. او موفق به کسب جوایزی همچون جایزه جهانی سونی سال ۲۰۱۹، جایزه Skypixel سال ۲۰۱۹ و جایزه هواپیمای بدون سرنشین Siena سال ۲۰۱۹ شده است.

پس بدون هیچ تأخیری، از شما دعوت می‌کنیم تا در جهانی با هیجان و رنگ و بوی ویتنام، با عکس‌هایی از «خان فان» سفر کنید.

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

تصاویر پهپادی بسیار زیبا و جادویی از ویتنام (عکس)

دکمه بازگشت به بالا