تبدیل نقاشی به عروسک بافتنی ! (عکس)

عروسک های بافتنی که زیبایی را با زبان ساده و صمیمی هدیه می دهند…

موبنا – تصاویر زیر مجموعه ای را نشان می دهد که هنرمند نقاشی های کودکانه را تبدیل به عروسک بافتنی کرده است. بدین ترتیب طرح اولیه جز خاص ترین و ناب ترین الگوها برای تولید عروسک محسوب می شود.

تبدیل نقاشی به عروسک بافتنی ! (عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک بافتنی ! (عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک بافتنی ! (عکس)

نوشته های مشابه

تبدیل نقاشی به عروسک بافتنی ! (عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک بافتنی ! (عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک بافتنی ! (عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک بافتنی ! (عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک بافتنی ! (عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک بافتنی ! (عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک بافتنی ! (عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک بافتنی ! (عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک بافتنی ! (عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک بافتنی ! (عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک بافتنی ! (عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک بافتنی ! (عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک بافتنی ! (عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک بافتنی ! (عکس)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا