کدام دایره نارنجی بزرگتر است؟!

آیا پاسخ را درست حدس زده اید؟ زمان خود را در قسمت نظرات برایمان بنویسید…

موبنا – در تصویر زیر دو دایره نارنجی در مرکز دایره های طوسی رنگ دیده می شوند. اندازه دایرهای های طوسی در دو سمت با یکدیگر متفاوت است اما آیا اندازه دو دایره نارنجی نیز با یکدیگر متفاوت است؟

کدام دایره نارنجی بزرگتر است؟!

پاسخ در انتهای صفحه ارائه شده است.

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

پاسخ: بیشتر مردم دایره نارنجی سمت چپ که با دایرهای های طوسی بزرگتر احاطه شده است را کوچکتر می دانند. اما در واقع این گونه نیست و هر دو دایره نارنجی اندازه یکسانی دارند. این اثری است که به نام توهم ابینگ هاوس شناخته می شود. این یک توهم نوری است که توسط روانشناس آلمانی هرمان ابینگ هاوس کشف شد.

کدام دایره نارنجی بزرگتر است؟!

دلیل بروز این توهم آن است که مغز ما اندازه اشیا را بر اساس زمینه ارزیابی می کند. دایره نارنجی سمت چپ با دایره های طوسی بزرگ تر احاطه شده و این گونه تصور می شود که دایره نارنجی کوچک تر و دورتر است. در مقابل دایره نارنجی سمت راست با دایره های طوسی کوچک تر احاطه شده و این خطای دید برای بیشتر افراد ایجاد می شود که دایره نارنجی نزدیک تر و بزرگ تر است.

دکمه بازگشت به بالا