کاهش چشمگیر دردهای بدن با طب فشاری! (+عکس)

نقاط فشار به بخش های خاصی در سطح بدن اطلاق می شود که نسبت به فشار حساس هستند. از این نقاط فشار استفاده های مختلفی می توان کرد، مثلاً یک کاربرد آن در طب فشاری است که از آن برای درمان بیماری ها استفاده می شود.

موبنا-آکوپرشر (Acupressure) یا طب فشاری یکی از روش های باستانی ماساژ نقطه ‌ای بدن است که بر اساس طب سنتی چین سبب می تواند باعث کاهش چشمگیر دردهای جسمانی و بهبود سلامت روان می شود.

برخلاف طب سوزنی که در آن سوزن های ظریفی را درون نقاط خاصی از بدن فرو می کنند، در طب فشاری از انگشتان دست برای وارد آوردن فشار به نقاط مورد نظر استفاده می شود.

در ادامه تعدادی از این نقاط فشار و کاربرد آن ها را به شما معرفی خواهیم کرد.

۱- نقطه ی سه مایل

کاهش چشمگیر دردهای بدن با طب فشاری! (+عکس)

مکان: این نقطه حدود ۴ سانتیمتر پایین تر از کشکک زانو قرار دارد.

کاربرد: فشار دادن این نقطه می تواند به بهبود دستگاه گوارشی و رفع انواع دردهای معده، استفراغ و حالت تهوع کمک می کند.

نحوه ی انجام: پای خود را خم کنید و به مدت یک دقیقه این نقطه را محکم فشار دهید.

۲- نقطه ی چشم سوم

کاهش چشمگیر دردهای بدن با طب فشاری! (+عکس)

مکان: این نقطه وسط ابروها قرار دارد.

کاربرد: فشار دادن این نقطه به تسکین سردرد، افسردگی، خستگی مزمن و اضطراب کمک می کند.

نحوه ی انجام: به مدت یک دقیقه این نقطه را به آرامی فشار دهید.

۳- نقطه پریکاردیوم

کاهش چشمگیر دردهای بدن با طب فشاری! (+عکس)

مکان: این نقطه در قسمت ساعد، به فاصله ای حدود ۳ انگشت از مچ دست، درست بین دو تاندون دست قرار دارد.

کاربرد: فشار دادن این نقط به رفع حالت تهوع، استفراغ و ماشین گرفتگی کمک می کند.

نحوه ی انجام: این نقطه را محکم فشار دهید و به مدت ۴ تا ۵ ثانیه ماساژ دهید.

۴- نقطه ی تانگ زی لیائو

کاهش چشمگیر دردهای بدن با طب فشاری! (+عکس)

مکان: این نقطه در گوشه ی چشم ها قرار دارد.

کاربرد: فشار دادن این نقطه می تواند به رفع میگرن کمک کند و خستگی چشم ها را کاهش دهد.

نحوه ی انجام: با سر انگشت خود این نقطه را تا رفع مشکل به آرامی ماساژ دهید.

۵- نقطه ی جهش بزرگ

کاهش چشمگیر دردهای بدن با طب فشاری! (+عکس)

مکان: این نقطه بین انگشتان شست و دوم پا، به فاصله ای در حدود یک سانتیمتر از آن ها قرار دارد.

کاربرد: فشار دادن این نقطه به رفع سردرد، خستگی چشم ها و گرفتگی پا و همچنین بهبود تمرکز کمک می کند.

نحوه ی انجام: این نقطه را به مدت یک دقیقه فشار دهید.

۶- نقطه ی دریای آرامش

کاهش چشمگیر دردهای بدن با طب فشاری! (+عکس)

مکان: این نقطه در وسط قفسه سینه قرار دارد.

کاربرد: فشار دادن این نقطه به آرام شدن و تسکین اضطراب، افسردگی، حمله عصبی و دیگر مشکلات روحی کمک می کند.

نحوه ی انجام: به مدت یک دقیقه این نقطه را به آرامی فشار دهید.

۷- نقطه ی اتصال دره

کاهش چشمگیر دردهای بدن با طب فشاری! (+عکس)

مکان: این نقطه بین انگشتان شست و اشاره قرار دارد.

کاربرد: فشار دادن این نقطه به تسکین دندان درد، گردن درد، کتف درد و سردرد کمک می کند.

نحوه ی انجام: این نقطه را فشار دهید و به مدت یک دقیقه یا در همان حالت نگه دارید یا ماساژش دهید.

۸- نقطه ی یانگ کوآن

کاهش چشمگیر دردهای بدن با طب فشاری! (+عکس)

مکان: این نقطه در قسمت کف پا، بین انگشتان دوم و سوم پا قرار دارد.

کاربرد: فشار دادن این نقطه به رفع سردرد، حالت تهوع و بیهوشی کمک می کند.

نحوه ی انجام: این نقطه را با سر انگشت به مدت یک دقیقه فشار دهید.

۹- نقطه ی دروازه های هوشیاری

کاهش چشمگیر دردهای بدن با طب فشاری! (+عکس)

مکان: این نقطه پایین جمجمه، در نزدیکی دو طرف گردن قرار دارد.

کاربرد: فشار دادن این نقطه می تواند به رفع سردرد، میگرن و سرگیجه کمک کند.

نحوه ی انجام: به مدت یک دقیقه این نقطه را فشار دهید.

۱۰- نقطه ی عمارت باد

کاهش چشمگیر دردهای بدن با طب فشاری! (+عکس)

مکان: این نقطه در پشت سر، در وسط حفره ی پایین جمجمه قرار دارد.

کاربرد: فشار دادن این نقطه به رفع سردرد، گلو درد و خون دماغ کمک می کند.

نحوه ی انجام: این نقطه را با سر انگشت به مدت یک تا ۲ دقیقه محکم فشار دهید.

۱۱- نقطه ی دریای شور و نشاط

کاهش چشمگیر دردهای بدن با طب فشاری! (+عکس)

مکان: این نقطه در قسمت کمر، به فاصله ای در حدود ۲ تا ۴ انگشت از هر دو طرف ستون فقرات قرار دارد.

کاربرد: فشار دادن این نقطه به تسکین معده درد، شکم درد و سوء هاضمه کمک می کند.

نحوه ی انجام: هر نقطه را به مدت یک دقیقه فشار دهید.

۱۲- نقطه ی گرمکن سه گانه

کاهش چشمگیر دردهای بدن با طب فشاری! (+عکس)

مکان: این نقطه در فاصله ی حدوداً ۸ سانتیمتری از مچ دست قرار دارد.

کاربرد: فشار دادن این نقطه می تواند به کاهش نفخ کمک کند.

نحوه ی انجام: این نقطه را به مدت یک دقیقه فشار دهید. این کار را با دست دیگر نیز تکرار کنید.

۱۳- نقطه ی کوه های کانلان

کاهش چشمگیر دردهای بدن با طب فشاری! (+عکس)

مکان: این نقطه بین استخوان مچ پا و تاندون آشیل قرار دارد.

کاربرد: فشار دادن این نقطه به تسکین گردن درد، کتف درد و پشت درد کمک می کند.

نحوه ی انجام: به مدت یک دقیقه این نقطه را محکم فشار دهید.

۱۴- نقطه ی برکه ی شکسته

کاهش چشمگیر دردهای بدن با طب فشاری! (+عکس)

مکان: این نقطه روی تایی قرار دارد که با خم کردن آرنج در این قسمت از دست ایجاد می شود و بیشتر به آرنج نزدیک است.

کاربرد: فشار دادن این نقطه به تسکین سرماخوردگی، حساسیت فصلی، گلو درد و همچنین بهبود عملکرد دستگاه ایمنی بدن کمک می کند.

نحوه ی انجام: آرنج را خم کنید و این نقطه را به مدت یک دقیقه با انگشت شست فشار دهید. این کار را با دست دیگر نیز تکرار کنید.

روزیاتو

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا