بدون شرح روباهی! (تصویری)

روباه‌ ها در مقایسه با سگ سانان دیگر مانند شغال و گرگ جثه‌های کوچکی دارند. بزرگ‌ترین آن‌ها روباه قرمز است که حدود ۴ تا ۸ کیلوگرم وزن دارد. کوچک‌ترین روباه‌ ها نیز گونهٔ روباه صحرا است که حداکثر تا ۱/۷ کیلوگرم وزن دارد.

موبنا روباه ها جانورانی با جثهٔ متوسط و کوچک از تیرهٔ سگ‌سانان هستند که در آسیا و آمریکا و همهٔ قاره‌ها به جز جنوبگان زندگی می‌کنند. روباه‌ ها در نواحی قطبی، جلگه‌های بی‌درخت و در بیابان‌های آفریقا و خاورمیانه، کویرها و دشت‌های خشک زندگی می‌کند.

روباه‌ های سرخ از فراوان‌ترین گونه‌های روباه بوده و دارای پراکندگی بسیار بالا و شامل ۴۷ زیرگونهٔ شناسایی شده‌است. این روباه‌ ها در اروپا، آسیا و آمریکای شمالی یافت می‌شوند. ۱۲ گونه از روباه‌ها متعلق به سردهٔ Vulpes یا روباه‌ های حقیقی می‌باشند. 

 روباه‌ ها روی پنجه ی خود حرکت می‌کنند و بر خلاف سایر سگ سانان، دارای پنجه‌های جمع شونده هستند. دورهٔ بارداری روباه‌ ها ۵۲ یا ۵۳ روز بوده و روباه ماده به‌طور میانگین ۴ یا ۵ نوزاد به دنیا می‌آورد. تعداد نوزادان در گونه‌های مختلف روباه و بسته به موقعیت متفاوت است. به عنوان مثال روباه قطبی در هر بارداری می‌تواند تا ۱۱ توله به دنیا آورد.

بدون شرح روباهی! (تصویری)

نوشته های مشابه

بدون شرح روباهی! (تصویری)

بدون شرح روباهی! (تصویری)

بدون شرح روباهی! (تصویری)

بدون شرح روباهی! (تصویری)

بدون شرح روباهی! (تصویری)

بدون شرح روباهی! (تصویری)

بدون شرح روباهی! (تصویری)

بدون شرح روباهی! (تصویری)

بدون شرح روباهی! (تصویری)

بدون شرح روباهی! (تصویری)

بدون شرح روباهی! (تصویری)

بدون شرح روباهی! (تصویری)

بدون شرح روباهی! (تصویری)

بدون شرح روباهی! (تصویری)

بدون شرح روباهی! (تصویری)

بدون شرح روباهی! (تصویری)

بدون شرح روباهی! (تصویری)

بدون شرح روباهی! (تصویری)

بدون شرح روباهی! (تصویری)

بدون شرح روباهی! (تصویری)

بدون شرح روباهی! (تصویری)

بدون شرح روباهی! (تصویری)

بدون شرح روباهی! (تصویری)

بدون شرح روباهی! (تصویری)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا