کاندوم ؛ ابتکار عجیب یک رستوران چینی برای جلب مشتری! (عکس)

موبنا – این دستکش در سنگاپور طراحی شده و یک جعبه حاوی ۱۰۰ جفت از آن ۸.۳۴ دلار قیمت دارد.

خروج از نسخه موبایل