چالشی متفاوت برای دوستداران معمای ریاضی و سودوکو

زمان حل این معمای ریاضی را در قسمت نظرات برایمان بنویسید…

موبنا – در معمای ریاضی زیر یک سری معادلات به صورت عمودی و افقی دیده می شوند. شما باید با توجه به پاسخ های ارائه شده مقدار عددی هر رنگ را مشخص کنید.

چالشی متفاوت برای دوستداران معمای ریاضی و سودوکو

معماهای ریاضی گزینه خوبی برای درگیر کردن مغز انسان و به چالش کشیدن قدرت آن هستند.

 

نوشته های مشابه

پاسخ در پایین صفحه ارائه شده است.

 

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

 

پاسخ این معمای ریاضی در تصویر زیر ارائه شده است.

چالشی متفاوت برای دوستداران معمای ریاضی و سودوکو

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا