سالن های زیبایی و خدمات مرتبط در سال هایی که فکرش را هم نمی کردید! (عکس)

خدمات جالب در سالن های زیبایی در زمان های بسیار دور

موبنا – این تصاویر که مربوط به دهه ۳۰ و ۴۰ میلادی می شود، بخشی از فعالیت سالن های زیبایی بانوان را نشان می دهد. از تلاش برای بهبود پوست تا تغییر شکل بینی را مشاهده می کنید!

خدمات زیبایی عجیب در یک سالن زیبایی هلنا روبینشتاین- دهه ۴۰ میلادی

سالن های زیبایی و خدمات مرتبط در سال هایی که فکرش را هم نمی کردید! (عکس)


ماسک میوه دهه ۳۰ میلادی
سالن های زیبایی و خدمات مرتبط در سال هایی که فکرش را هم نمی کردید! (عکس)


دستگاه شکل دهنده بینی زمانی که هیچ عمل زیبایی وجود نداشت، ۱۹۴۴
سالن های زیبایی و خدمات مرتبط در سال هایی که فکرش را هم نمی کردید! (عکس)

دکمه بازگشت به بالا