خنده دارترین تاکسیدرمی از نخستین نژاد سلطان جنگل (+عکس)

شیر قلعه گریپسهولم (The Lion of Gripsholm Castle) به عنوان یکی از بدترین نمونه های تاکسیدرمی حیوانات شناخته می شود.

موبنا –  برخی مدعی اند که این شیر در سال ۱۷۳۱ به فردریک یکم ، پادشاه سوئد ، هدیه داده شد و یکی از نخستین شیرها در اسکاندیناوی بوده است.

پس از مرگ شیر، بقایای آن به یک تاکسیدرمیست فرستاده می شود. وی که احتمالا یک شیر زنده را تا به حال ندیده بود و نمیدانست چگونه باید به نظر برسد، بازسازی را بر اساس آثار هنری تاریخی حاوی تصاویر شیرها انجام می دهد.

خنده دارترین تاکسیدرمی از نخستین نژاد سلطان جنگل (+عکس)

اما نتیجه نهایی به ویژه از نظر تشریحی با ظاهر یک شیر فاصله بسیاری دارد. این مساله به ویژه در قسمت صورت شیر تاکسیدرمی شده مشهود است.

امروزه، این نمونه بد از تاکسیدرمی یک شیر به سوژه ای برای خنده تبدیل شده است.

خنده دارترین تاکسیدرمی از نخستین نژاد سلطان جنگل (+عکس)

خنده دارترین تاکسیدرمی از نخستین نژاد سلطان جنگل (+عکس)

خنده دارترین تاکسیدرمی از نخستین نژاد سلطان جنگل (+عکس)

خنده دارترین تاکسیدرمی از نخستین نژاد سلطان جنگل (+عکس)

 منبع: عصرایران
دکمه بازگشت به بالا