نحوه برداشت دارچین (فیلم)

موبنا – دارچین نوعی ادویه خوشبو است که در صنعت آشپزی و درمانی مورد استفاده قرار میگیرد. دارچین از داروهای گیاهی خوشبو نیز محسوب می‌شود. درخت دارچین که بیشتر در هندوستان و چین می‌روید، جزو رده دولپه‌ای‌های جداگلبرگ می‌باشد و همیشه‌سبز است. بومی سریلانکا است و بهترین آن دارچین سیلانی است. گل‌های منظم و سفید مایل به زرد دارد، پوست آن را هم که قهوه‌ای‌رنگ است دارچین می‌گویند.

 پس از برش زدن ساقه، پوسته داخلی آن که دارچین نام دارد را از آن جدا کرده و روی آن شیار هایی ایجاد می‌نمایند و به نوارهای لوله ای تبدیل کرده و سپس آن را خشک می‌‌کنند تا رطوبت آن از بین رود. بعد از خشک شدن چوب دارچین آن را به قطعات ریز بریده و به فروش می رسانند.
خروج از نسخه موبایل