یوگا برای بهبود آرتریت روماتوئید

یوگا فواید زیادی دارد و تحقیقات جدید نشان می دهد که این تمرین ممکن است به کاهش علائم آرتریت روماتوئید کمک کند.

موبنا-به نقل از مدیکال نیوز، یک مطالعه جدید تأثیر مثبت یوگا بر روماتیسم مفصلی را نشان داد. به طور خاص، یوگا به حفظ هموستاز سلولی کمک می‌کند.

آرتریت روماتوئید یک بیماری خود ایمنی است که زمانی رخ می‌دهد که سیستم ایمنی بدن به بافت‌های خود حمله می‌کند. این بیماری باعث التهاب و درد مفاصل می‌شود و به مرور زمان ممکن است منجر به فرسایش استخوان و تغییر شکل مفصل شود.

یکی از نشانگرهای اولیه آرتریت روماتوئید عدم تعادل سلول‌های T کمک کننده ۱۷ (Th۱۷) پیش التهابی و سلول‌های T تنظیم کننده ضد التهابی (Treg) است. این شرایط به عنوان عدم تعادل سلولی Th۱۷/Treg نامیده می‌شود.

در حالی که هیچ درمانی برای آرتریت روماتوئید وجود ندارد، یک مطالعه جدید، اثرات مثبت یوگا را بر عوامل مولکولی مانند مدولاسیون زیرمجموعه‌های سلول T، نشانگرهای پیری سلول T، تغییرات اپی ژنتیکی و فاکتورهای رونویسی مرتبط با این بیماری نشان داد.

نتایج نشان داد که ۸ هفته تمرین یوگا فعالیت بیماری را تا حد زیادی کاهش داد، نشانگرهای زیستی مرتبط با التهاب را تثبیت کرد و هموستاز سلولی Th۱۷/Treg را حفظ کرد.

از اینرو، این مطالعه یک مبنای علمی برای ادغام یوگا به عنوان یک درمان کمکی در برنامه‌های درمانی آرتریت روماتوئید فراهم می‌کند.

مهر

دکمه بازگشت به بالا