ملکه آبی ؛ هواپیمای لوکس سلطنتی (عکس)

هوش مصنوعی در طراحی این هواپیمای شخصی به شدت روی جزئیات متمرکز بوده تا جائیکه می توان آن را جز بهترین نمونه ها دانست...

موبنا – در ادامه تصاویری را مشاهده می کنید که حاصل ترکیب تجملات و صنعت هوانوردی از نگاه هوش مصنوعی است.

خروج از نسخه موبایل