سنجاقک را قطعا از این فاصله ندیده اید! (عکس)

عکاسی ماکرو یا تصویر‌برداری ماکرو نوعی عکاسی از نمای نزدیک، به‌طور معمول از سوژه‌های کوچک است.

موبنا – در این تصاویر عکاس حرفه ای با استفاده از تجهیزات تصویربرداری ماکرو و اتاق عکاسی کوچکی که روی دوربین سوار می شود تا نور عکاسی را کنترل کند موفق شده تا این لحظات ناب را ثبت کند.

سنجاقک را قطعا از این فاصله ندیده اید! (عکس)

سنجاقک را قطعا از این فاصله ندیده اید! (عکس)

سنجاقک را قطعا از این فاصله ندیده اید! (عکس)

نوشته های مشابه

سنجاقک را قطعا از این فاصله ندیده اید! (عکس)

سنجاقک را قطعا از این فاصله ندیده اید! (عکس)

سنجاقک را قطعا از این فاصله ندیده اید! (عکس)

سنجاقک را قطعا از این فاصله ندیده اید! (عکس)

دکمه بازگشت به بالا