آنچه در این فیلم می بینید، باورش دشوار است! (فیلم)

رفو حرفه ای لباس در این فیلم آن قدر حرفه ای انجام می شود که باورش دشوار است!

موبنا –  رفو را می‌توان دوخت در رفتگی‌ها و پارگی‌های پارچه لباس در نظر گرفت. در حقیقت، رفو یک تکنیک خیاطی است که در فیلم زیر نمونه ای از بهترین های آن را مشاهده می کنید:

دکمه بازگشت به بالا