برداشت خرما در شادگان خوزستان (عکس)

برداشت خرما در شادگان خوزستان از اواخر شهریور آغاز و تا اواسط مهر ادامه می یابد. عکس : میلاد ربیحاوی

صرشرص
صرشرص
صرشرص
صرشرص
صرشرص
صرشرص
صرشرص
صرشرص
صرشرص
صرشرص
صرشرص
صرشرص
صرشرص
صرشرص
دکمه بازگشت به بالا