کنترل وعده غذایی یا خوردن کالری کمتر، رویکرد بهتری برای مدیریت وزن است

به نظر می‌رسد که کنترل وعده غذایی یا صرفا خوردن کالری کمتر، رویکرد بهتری برای مدیریت وزن نسبت به رژیم‌های غذایی فستینگ یا رژیم روزه‌داری است.

موبنا-به نقل از سایکولوژی، نتایج تحقیقات نشان داده است که کمتر غذا خوردن و خوردن وعده‌های غذایی کوچکتر در روز به شدت بر کاهش وزن در مقایسه با رژیم غذایی فستینگ برای تعداد ساعات مشخصی در روز تاثیر می‌گذارد.

برخی از نتایج تحقیقات پیشین نشان داده‌اند که خوردن محدود زمانی که به عنوان رژیم روزه‌داری نیز شناخته می‌شود، می‌تواند ریتم شبانه‌روزی و متابولیسم انرژی را افزایش دهد، با این حال، مطالعه فعلی نشان نداد که محدود کردن وعده‌های غذایی برای یک دوره زمانی خاص می‌تواند به کاهش وزن در طولانی مدت کمک کند.

گروه تحقیقاتی، رابطه بین زمان اولین تا آخرین وعده غذایی با تغییر وزن را بررسی کردند.

برای این مطالعه، ۵۵۰ بزرگسال چاق ثبت‌نام کردند که ۸۰ درصد آنان سفیدپوست بودند، اکثر شرکت‌کنندگان دارای مدرک دانشگاهی یا بالاتر بودند و دوره پیگیری ۶ سال بود.

نوشته های مشابه

آنان از یک برنامه تلفن همراه برای گزارش زمان خوردن، خوابیدن و بیدار شدن در ۲۴ ساعت استفاده کردند. این اطلاعات به گروه اجازه داد تا فاصله بین بیداری تا اولین وعده غذایی، میان‌وعده‌های غذایی و آخرین وعده غذایی تا خواب را محاسبه کند.

نتایج ذیل حاصل شد:

• زمان صرف غذا هیچ تاثیری بر تغییر وزن در طولانی‌مدت نداشت؛

• تعداد کل وعده‌های غذایی روزانه (بیش‌از ۱۰۰۰ کالری) با افزایش وزن در طول ۶ سال پیگیری مرتبط بود؛

• تعداد کل وعده‌های غذایی متوسط روزانه (بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کالری) با افزایش وزن در طول زمان پیگیری ارتباط داشت؛

• با این حال، وعده‌های غذایی کوچک کمتر (کمتر از ۵۰۰ کالری) با کاهش وزن در طول دوره پیگیری مرتبط بود؛

• فواصل زمانی از بیداری تا اولین وعده غذایی ۱.۶ ساعت، از اولین وعده غذایی ۱۱.۵ ساعت و از آخرین وعده غذایی تا خواب چهار ساعت بود؛

• مدت زمان خواب به‌طور متوسط ۷.۵ ساعت از پنجره ۲۴ ساعته در هر روز را تشکیل می‌دهد و

• بزرگترین عوامل خطر برای تغییر وزن، دریافت کالری روزانه و دفعات وعده‌های غذایی به‌جای زمان‌بندی وعده‌های غذایی بود.

داده‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به ۷۰ درصد از آمریکایی‌ها دارای اضافه وزن یا چاق هستند که یک عامل خطر جدی برای بیماری‌های قلبی عروقی و دیابت است.

بنابراین، بهبود رژیم غذایی و سبک زندگی، ازجمله خوردن غذاهای سالم، دریافت کالری کمتر، وعده‌های غذایی کوچکتر، فعالیت بدنی بیشتر، استرس کمتر و خواب بهتر می‌تواند به افراد در مبارزه با چاقی کمک کند.

به گفته انجمن قلب آمریکا، الگوهای غذایی نامنظم و تغییر دفعات وعده‌های غذایی برای کنترل وزن و سلامت قلب مطلوب نیست.

نتایج این تحقیق در نشریه انجمن قلب آمریکا (American Heart Association) منتشر شده است.

ایسنا

دکمه بازگشت به بالا