اچوریا ایمبریکاتا (عکس)

اچوریا “ایمبریکاتا” ساکولنتی محبوب با روزت هایی فشرده از برگ هایی صاف و به رنگ سبز کمرنگ آبی است. روزت ها تا قطر ۲۰ سانتی متر رشد می کنند. روزت های بالغ آزادانه بچه می دهند و خوشه ای بزرگ به ارتفاع ۱۵ سانتی متر تشکیل می شود. گل های این گیاه قرمز و زرد است که در بهار و اوایل تابستان به صورت دسته ای روی خوشه هایی شاخه دار و قوسی شکل ظاهر می شوند.

موبنا – بیشتر گونه های رایج اچوریا ، اگر چند قاعده اساسی را رعایت کنید، ساکولنت های پیچیده ای برای پرورش نیستند. ابتدا، مراقب باشید که هرگز آب در روزت ننشیند چرا که می تواند باعث پوسیدگی و بیماری های قارچی شود که گیاه را از بین خواهد برد.

علاوه بر آن، برگ های مرده را از کف گیاه جدا کنید. این برگ های مرده پناهگاهی برای آفات فراهم می کند، و اچوریاها به میلی باگ ها حساس هستند. مانند همه ساکولنت ها، عادات آبیاری دقیق و نور فراوان به موفقیت شما کمک خواهد کرد.

در صورت نیاز، گلدان را ترجیحا در فصول گرم عوض کنید. برای تعویض گلدان یک ساکولنت، مطمئن شوید که خاک خشک است، سپس به آرامی گلدان را جدا کنید. خاک قدیمی را از ریشه ها جدا کنید، و در این فرایند مطمئن شوید که همه ریشه های پوسیده یا مرده را جدا کنید. هر برشی را به قارچ کش آغشته کنید. گیاه را در گلدان جدید قرار دهید و با خاک پر کنید، ریشه ها را پخش کنید. گیاه را برای یک هفته یا بیشتر خشک نگه دارید، سپس به آرامی آبیاری را شروع کنید تا خطر پوسیدگی ریشه کاهش یابد.

اچوریا ایمبریکاتا (عکس)

دکمه بازگشت به بالا