در کمتر از ۱۰ ثانیه سیب های پنهان را پیدا کنید (معمای تصویری)

اگر چهار سیب پنهان در این معمای تصویری را در کمتر از ۱۰ ثانیه پیدا کنید، قدرت دید فوق العاده ای دارید. زمان حل معما را در قسمت نظرات برایمان بنویسید.

موبنا – در معمای تصویری زیر مجموعه ای از برگ های پاییزی دیده می شود که در میان آنها چهار سیب نیز پنهان هستند. آیا می توانید این سیب ها را پیدا کنید؟

در کمتر از 10 ثانیه سیب های پنهان را پیدا کنید (معمای تصویری)

معماهای تصویری یافتن اشیا پنهان با به چالش کشیدن چشم و مغز می توانند به تقویت مهارت های مشاهده ای انسان کمک کنند.
چالش این است که چهار سیب پنهان را در کمتر از ۱۰ ثانیه پیدا کنید.

 

پاسخ در انتهای صفحه ارائه شده است.

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

در تصویر زیر محل چهار سیب پنهان مشخص شده است.

 

در کمتر از 10 ثانیه سیب های پنهان را پیدا کنید (معمای تصویری)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا