سانسور باگلدان

سانسور عجیب و غریب با گلدان در شبکه مستند سوژه شد.

موبنا- سانسور عجیب و غریب با گلدان در شبکه مستند سوژه شد.

سانسور در صداوسیما،اخبار فرهنگی،خبرهای فرهنگی

تصویر بالایی مرحوم سید کاظم عصار (عالِم و فیلسوف مشهور) با قلیان و تصویر پایینی همان عکس در شبکه مستند با گلدان!

سانسور در صداوسیما،اخبار فرهنگی،خبرهای فرهنگی

 

فرارو

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا