تاثیر عجیب درختان در کاهش گرمای تابستان! (فیلم)

با توجه به اینکه مناطق شهری در سرتاسر جهان دماهای بی سابقه ای را تجربه می کنند، باید به درختان به عنوان یک راه حل طبیعی برای کاهش تاثیر امواج گرما نگاه کنیم.

موبنا – درختان شهری این قدرت را دارند که شهرهای ما را در طول موج گرما خنک کنند. نحوه عملکرد آن به این صورت است: اگر در طول موج گرما به بیرون بروید، تفاوت زیادی در دما بین خیابان‌های دارای پوشش درختی و پیاده‌روهایی که در معرض نور خورشید هستند، مشاهده خواهید کرد. به این دلیل است که درختان سایه ایجاد می‌کنند و رطوبت را به هوا باز می‌گردانند و محیط اطراف خود را خنک می‌کنند.

در واقع، مطالعات نشان می دهد که پوشش درختان در شهرها می تواند دمای هوا را تا ۸ درجه سانتی گراد و دمای زمین را تا ۱۲ درجه سانتی گراد خنک کند. با توجه به اینکه مناطق شهری در سرتاسر جهان دماهای بی سابقه ای را تجربه می کنند، باید به درختان به عنوان یک راه حل طبیعی برای کاهش تاثیر امواج گرما نگاه کنیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا