قتل فجیع پسر جوان بخاطر دسته جاروی شهرداری در تهران!

۲ جوان که در سناریوی درگیری مرگبار بخاطر دسته جاروی شهرداری دستگیر شده بودند پیش روی بازپرس ویژه قتل قرار گرفتند.

موبنا- ۲۱ مردادماه مرد جوان افغان در یک درگیری دسته‌جمعی به قتل رسید که در تحقیقات ابتدایی مشخص شد مقتول و دوستانش به دلیل مالکیت یک “جاروی دستی پاکبانی” با افراد دیگری در مرکز تهران درگیر شده و مرد جوان در جریان این درگیری با ضربات هولناک چاقو به قتل رسیده است.

کارکنان انتظامات بیمارستان لقمان حکیم مرگ این مرد جوان را به قاضی محمدمهدی براعه، بازپرس ویژه قتل شعبه سوم دادسرای امور جنایی گزارش دادند و در ادامه تیم جنایی پلیس آگاهی تهران پس از تحقیقات تکمیلی برای دستگیری عاملان این درگیری مرگبار وارد عمل شدند و خیلی زود عامل اصلی ردزنی شد اما در بررسی‌ها مشخص شد که قاتل پس از جنایت پا به فرار گذاشته است که در این مرحله ۲ متهم دیگر که در این درگیری حضور داشتند دستگیر شدند.

صبح امروز ۲ متهم دستگیر شده که در یک درگیری مرگبار همشهری‌شان به خاطر یک جاروی شهرداری به قتل رسیده است برای تحقیقات بیشتر از بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران به دادسرای امور جنایی منتقل شدند.

حمید چرا کشته شد؟

روزی که حمید کشته شد ما در همان محل مشغول کار کردن بودیم که ناگهان یکی از دوستانمان  به نام سعید با حمید بر سر جاروی شهرداری دعوایشان شد و به خاطر اینکه آنها از قدیم باهم اختلافات زیادی داشتند سعید عصبانی شده و با چاقو به سر حمید ضربه زد و او را کشت.

چطور دستگیر شدی؟

وقتی ماموران کلانتری به محل رسیدند من و دوستم  را در محل حادثه دیدند و به ما مشکوک شدند و ما را به جرم قتل حمید بازداشت کردند.

از سعید خبر داری؟

در همان صحنه قتل وقتی پلیس سررسید سعید پا به فرار گذاشت و ما دستگیر شدیم.

می‌دانی سعید و حمید چه اختلافی داشتند؟

نه، از قدیم با هم مشکل داشتند و بارها با هم درگیر شده بودند.

بنا بر این گزارش، متهمان برای تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس قرار دارند و صبح امروز برای تحقیق پیش روی بازپرس ویژه قتل قرار گرفتند.

رکنا

دکمه بازگشت به بالا